הוצאות

היסטוריה של ההוצאות

ניתן לראות  את  פעולות ההצאות  ממויינים  גם לאחר זמן רב 

דיווח גם מאפליקציה

אפשר להכניס את ההוצאה ישירות  מאפליקציה כולל  צילום של ההוצאה 

תזרים חכם

אפשר לקבל תזרים חכם בדוח אקסל או בצורה גרפית  לפי מספר חתכים.

תמונה של ההוצאה

לא צריך כבר לתייק ניתן לצלם את ההוצאה והמערכת תשמור  העתק