מתפללים

פרטי המתפלל

אפשרויות להגדיר פרטי מתפלל באפליקציה .

אפשרות עדכון פרטים לאפליקציה

אפשרויות להגדיר פרטי מתפלל באפליקציה .

רישום אזכרות

אפשרויות להגדיר פרטי מתפלל באפליקציה .

שליחת הודעות לימי הולדת אזכרות

אפשרויות להגדיר פרטי מתפלל באפליקציה .

רישום קרובים,ילדים

אפשרויות להגדיר פרטי מתפלל באפליקציה .

ניהול מקומות ישיבה

אפשרויות להגדיר פרטי מתפלל באפליקציה .